Tag Archives: Story

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 003 രചന 10

വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 15: നിഴൽരൂപങ്ങൾ (നോവൽ) രചന: സജി വട്ടംപറമ്പിൽ sajivattamparambil@yahoo.com ഇന്ദ്രിയങ്ങളഞ്ചും ഉണർന്നു. ആരൊക്കെയോ പാഞ്ഞടുക്കുന്നു… ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല… കണ്ണടച്ചു കണ്ടു. കാത് കൂർപ്പിച്ചുകേട്ടു. ആളുകൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട്! തമ്പുരാട്ടി ശ്വാസമടക്കി ചെറ്റമറയോട് അമ്പിനിന്നു. അണയാൻ വെമ്പിയ കനലുകൾ, ഘനമില്ലാതെ അടുപ്പിൽ ഊർദ്ധ്വശ്വാസം വലിച്ചു. പിടഞ്ഞുതിങ്ങിയ നെഞ്ചിൻകൂട് ഇരുളടഞ്ഞു മൂടി. വഴികളൊന്നും കാണാഞ്ഞ്, മുടിപ്പൂ … Continue reading

Posted in കഥ കവിത ലേഖനം, ബ്ലോഗുകൾ, ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, ബ്ളോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം | Tagged , , , , , , , , , ,

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 003 രചന 09

വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 14: ഉതിർമണികൾ (നോവൽ) രചന: സജി വട്ടംപറമ്പിൽ sajivattamparambil@yahoo.com കൊയ്‌ത്തിന് കറ്റ അടക്കിവെച്ചിരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നു നല്ല നിർണയമുണ്ടായിരുന്നു. കട്ട വിണ്ടു കീറിയ പാടത്ത് ചാത്തപ്പൻ ഉതിരുമണികൾ നോക്കിനടന്നു. കണ്ണു കാണണമെങ്കിൽ നാട്ടുവെളിച്ചം പോരാ. എന്തെങ്കിലും രണ്ടുമണി നെല്ലു കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചം വേണം; നിലാവെത്തണം. ചാത്തപ്പൻ നിലാവുദിക്കുന്നതും നോക്കി കാത്തിരുന്നു. നേരം പിന്നിട്ടതറിഞ്ഞില്ല…കാത്തിരുന്നു … Continue reading

Posted in കഥ കവിത ലേഖനം, ബ്ലോഗുകൾ, ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, ബ്ളോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം | Tagged , , , , , , , , , ,

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 003 രചന 08

വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 13: ചെപ്പ് (നോവൽ) രചന: സജി വട്ടംപറമ്പിൽ ഈമെയിൽ:  sajivattamparambil@yahoo.com   “ഇഹ് ഹ ഹഹ ഹഹ ഹാ…” കുംഭ കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു, പാറമ്മാൻ. “കലം മയക്കണം ന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താന്ന് മൻസ്സിലായോ, നിനക്ക്?” കുലുങ്ങിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ പാറമ്മാൻ പരിസരം ചുറ്റുമൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി. മക്കളിൽ രാഘവനും ശ്രീധരനും അടുത്തുള്ളതറിഞ്ഞ് വിഷയം മാറ്റി. “മകരച്ചൊവ്വ … Continue reading

Posted in കഥ കവിത ലേഖനം, ബ്ലോഗുകൾ, ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, ബ്ളോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം | Tagged , , , , , , , , , ,

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 003 രചന 05

വീണ്ടും ചില ആരോഗ്യചിന്തകൾ – 2  (ലേഖനം) സജി വട്ടംപറമ്പിൽ sajivattamparambil@yahoo.com   അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരൻ, സഹോദരി, സുഹൃത്ത്, ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മകൻ, മകൾ… ഇവരിലാരാണു നമുക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ? ഇവരിലാരെയെങ്കിലും ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ / ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ സാമൂഹ്യജീവിയായ മനുഷ്യർക്കാവുമോ? ഇല്ല തന്നെ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിവരാരേയും ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് … Continue reading

Posted in കഥ കവിത ലേഖനം, ബ്ലോഗുകൾ, ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, ബ്ളോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം | Tagged , , , , , , , , , ,

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 003 രചന 04

സൃഷ്ടിയും ആഹാരവും (ലേഖനം) രചന: സജി വട്ടംപറമ്പിൽ ഈമെയിൽ: sajivattamparambil@yahoo.com   മാംസം മനുഷ്യന്റെ ആഹാരമാണോ? സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി സവിശേഷതകൾ പ്രകാരം മനുഷ്യന് സസ്യാഹാരമാണോ മാംസാഹാരമാണോ ചേർന്നതെന്നു നോക്കാം. സൃഷ്ടിപരമായി രണ്ടു പ്രത്യേക പിറവികളെ കാണാനാവും: സസ്യാഹാരം മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിവർഗങ്ങൾ. മാംസം ഭക്ഷിയ്ക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങൾ. ഈ രണ്ടു വർഗങ്ങളേയും ലളിതമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഏതു ഗണത്തിൽ … Continue reading

Posted in കഥ കവിത ലേഖനം, ബ്ലോഗുകൾ, ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, ബ്ളോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം | Tagged , , , , , , , , , ,

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 003 രചന 03

വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 11: കൃഷ്‌ണതുളസി (നോവൽ) സജി വട്ടംപറമ്പിൽ sajivattamparambil@yahoo.com   “ഉറങ്ങ്യാ?” അനങ്ങിയില്ല. ഒരെത്തം ചൂരുമില്ലാതെ ചാത്തപ്പൻ നിവർന്നുകിടന്നു. മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും, എന്തോ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു… ചുട്ടുപഴുത്ത പോലെ ശ്വാസം. കണ്ണ് ഇറുക്കിയടച്ചെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പുറത്തു മഞ്ഞു പെയ്യുന്നതു പോലും കേൾക്കാം; കാത് അത്രയ്ക്കും തുറന്നിരുന്നു. ചുണ്ടും തൊണ്ടയും നാവും വറ്റിവരണ്ടു. വെള്ളം … Continue reading

Posted in കഥ കവിത ലേഖനം, ബ്ലോഗുകൾ, ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, ബ്ളോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം | Tagged , , , , , , , , , ,

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 003 രചന 02

ഇനിയുമുണരാതെ പ്രഭാതങ്ങൾ (കഥ) രചന: സജി വട്ടംപറമ്പിൽ ഈമെയിൽ ഐഡി: sajivattamparambil@yahoo.com അമ്പലത്തിൽ ശംഖൂതിക്കേട്ടാൽ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുകയായി. വാതിൽ തുറന്നു ചൂലെടുത്തു മുറ്റമടിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി. അതെന്നും അവളുടെ അവകാശമായിരുന്നു. രണ്ടു നേരം. വടക്കേ മുറ്റത്തു നിന്നു ചേട്ടയെ അടിച്ചുതൂത്ത് പടിഞ്ഞാറേ മുറ്റത്തേയ്ക്കു ചാടിച്ചു. പടിഞ്ഞാറേ മുറ്റത്തു നിന്നു തെക്കേ മുറ്റത്തേയ്ക്ക്. കിഴക്കേ മുറ്റത്തു വന്ന … Continue reading

Posted in കഥ കവിത ലേഖനം, ബ്ലോഗുകൾ, ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, ബ്ളോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം | Tagged , , , , , , , , , ,